top of page
StockAccounter-logo-15.png

- Når tidfestes (dato/tid) hver transaksjon i SA til og i journal?

SA tidfester hver transaksjon og bilagsjournal-linje til etter slutten av handelsdag før døgnskifte iht. UTC tidssone og ikke begynnelsen.


 

- Hvordan behandler SA valuta-agio/-disagio for realiserte/urealiserte transaksjoner til og i journal?

SA behandler valuta-agio/-disagio separat til hver transaksjon med egen bilagslinje som følger "sammenslåingsprinsippet" slik at klassifisering blir lik tilknyttet transaksjon.

- Hvor ofte avregner SA urealisert instrument-gevinst/-tap og valuta-agio/-disagio til og i journal?

 

SA beregner og genererer urealisert-G/T/A/D avregning som standard minimum årlig med siste regnskapsdato for regnskapsår(FY) der hver posisjon med samme handelsdag får egen bilagslinje.

-  Hvilken mulighet har SA til å tilpasses avvikende regnskapsår(FY)?

 

SA beregner og genererer urealisert-G/T/A/D avregning som standard minimum årlig med siste regnskapsdato for regnskapsår(FY) der hver posisjon med samme handelsdag får egen bilagslinje.

- Hvilke instrumenttyper håndterer SA til og i journal?

 

SA håndterer i dag samtlige egenkapitalbaserte finansielle instrumenter som er notert på likvide markeder som i dag utgjør: børsnoterte aksjer, børsnoterte fond og fondsandeler. SA vil senest fra 2023 også håndtere andre finansielle instrumenter notert på likvide markeder som børsnoterte derivater, råvarer, obligasjoner og evt. annet.

- Hvordan mottar SA de transaksjoner som skal til og i journal?

 

SA kan i dag enten få tilsendt kontoutskrift eller sluttseddel/transaksjons-kvittering for alle eller de transaksjoner som skal til journal. SA har ikke i dag, men vil med tiden se på muligheten til å integrere seg direkte til handelssystemet for samtlige meglere slik at dette vil gå automatisk.

- Hvordan sender SA journal til regnskap?

 

SA produserer i dag en journal i sitt tekniske program fil-format, som senere blir eksportert til det fil-formatet som klientens regnskapssystem kan importere. SA har ikke i dag, men vil innen utgangen av 2022 integrere seg direkte til regnskapssystemet for de fleste relevante tilbydere slik at dette vil gå automatisk.

- Hvilke hovedbokskonto(kontoplan) benytter SA i til og i journal?

 

SA har tatt utgangspunkt i...

Euro er base valuta
 

Lese inn Start balanse pr. megler/konto(clientbroker) og pr. kunde
 

Kjøp bokføres før salg intra-dag

SA tidfester hver transaksjon og bilagsjournal-linje til etter slutten av handelsdag før døgnskifte iht. UTC

Ofte stilte spørsmål

bottom of page