top of page
Top
6231357_v5.jpg

Løsningen som sikrer profesjonell og effektiv ajourhold av deres regnskaper med transaksjoner av finansinstrumenter på alle noterte og unoterte markeder.

Dette er StockAccounter

Gjennom flere år har vi utviklet egen løsning og tilknyttet informasjonskilder som samlet effektiviserer bokføring av finansinstrumenter betydelig

Kort oppsummert består StockAccounter av 3 hovedelementer:
- Fag
- Teknisk
- Informasjon

balls_room_2.jpg
Om SA

Fordeler

Fordeler

1.

Regnskapet blir fortløpende bokført og ajourført av profesjonell kompetanse og teknologi.

Oppstart

Oppstart

SA_symbol_positive.png

01

Etablering av rutine for arbeidsflyt av deres transaksjoner med kontoutskrift og/eller sluttsedler, samt bokføringsrutine i deres regnskapssystem.

02

Avklaring av deres behov og ønsker for å tilpasse dimensjonering og detaljering ved bokføring.

03

Vi får tilsendt deres transaksjonsbaserte åpningsbalanse for alle posisjoner i porteføljen.

Drift
SA_symbol_negative.png

Drift

01

Dere sender sluttsedler og/eller kontoutskrifter for alle transaksjoner fortløpende eller etter ønskelig frekvens.

02

Vi gjennomgår transaksjonene og foretar klassifisering av transaksjonstype, instrument, valuta og markedsplass.

03

Vi beregner og avregner transaksjonene med realisert gevinst/tap for alle instrumenter med tilhørende valuta-agio/-disagio og konterer/klassifiserer iht. omforent bokføringsrutine.

04

Vi generer en bokføringsjournal som sendes ditt regnskapssystem fortløpende eller etter ønsket frekvens.

05

Årlig bokføringsjournal for urealisert gevinst/tap med tilhørende valuta-agio/-disagio for gjeldende portefølje av alle noterte instrumenter.
(Kan produseres hyppigere etter nærmere avtale)

SA_symbol_negative.png

Om oss

Teamet i StockAccounter AS har en allsidig bakgrunn, kompetanse og erfaring som omfatter aksjeinvesteringer, ledelse, økonomi, regnskap, revisjon, datateknikk, programmering og AI-utvikling.
 

Flere av oss har i mange år søkt og lett etter tjenester eller programvare som kunne hjelpe oss med effektivisering av kostnadskrevende arbeide med regnskapsmessig ajourhold av egne aksjeporteføljer. Vi har ikke funnet

tilfredsstillende løsninger andre steder foreløpig.
 

Initiativtakerne startet allerede i 2015 med arbeidet å utvikle hjelpemidler til

eget bruk. Disse hjelpemidlene ble utviklet fortløpende og i 2019 ble det

invitert tekniske ressurser med på laget for å programmere de forskjellige

løsningene inn i en helhetlig programvare.
 

StockAccounter AS ble stiftet 2020, og høsten 2021 var første versjon av

StockAccounter klar etter vellykkede testkjøringer på forskjellige nivåer.


StockAccounter AS lanserer nå sin løsning/tjeneste til alle som ønsker

avlastning og effektivisering av regnskapsmessig ajourhold av sine porteføljer av finansinstrumenter uavhengig av datamengde.

SA_symbol_positive.png
Om Oss

FAQ

Ønsker du å vite mer? Klikk her
for 'Ofte stilte spørsmål'

Kontaktpersoner

Har flere års erfaring fra ledende stillinger innen adm., finans, rådgivning og prosjektledelse.

Har master i regnskap og revisjon og lang erfaring fra ulike stillinger innen revisjon, rådgivning, ledelse og regnskap/økonomi på konsernnivå.

Sivilingeniør fra NTH med spes.innen BI/datavarehus med lang variert arbeidserfaring innen ERP og datavarehus.

Har master i datateknikk fra NTNU med spes. innen AI med arbeidserfaring og som gründer bak flere SaaS-applikasjoner.

Har master i datateknikk fra NTNU med spes.innen AI med arbeidserfaring og som gründer bak flere SaaS-applikasjoner.

Har mange års erfaring innen etterretningsarbeid med  innhenting, bearbeiding, analyse og rapportering utover flere års erfaring 
fra arbeidsledelse, B2B/B2C

Kontaktpersoner

Kontakt oss

Magnus Barfots gate 14,

0273 Oslo

+47 970 01 738

Takk for innsendingen din!

Kontakt
back_to_top.png
bottom of page