top of page
Top

Løsningen som sikrer profesjonell og effektiv ajourhold av deres regnskaper med transaksjoner av finansinstrumenter på alle noterte og unoterte markeder.

Dette er StockAccounter

I lengre tid har vi utviklet egen løsning og tilknyttet informasjonskilder som samlet effektiviserer bokføring av finansinstrumenter betydelig og i henhold til regulatoriske krav.

Kort oppsummert består StockAccounter av 3 hovedelementer:
- Fag
- Teknisk
- Informasjon

Om SA

Effektiv løsning for ferdig kontering og korrekt bokføring av aksjer og fond til regnskapet.
 

StockAccounter er et sky-basert verktøy for fullstendig og nøyaktig bokføring av transaksjoner med verdipapirer på noterte markeder.
 

StockAccounter med tilknyttede informasjonskanaler automatiserer og bokfører alle typer transaksjoner med aksjer og fond.
 

Tjenesten er rask og enkel å benytte. Kundene sender oss transaksjonsutskrifter/ kontoutskrifter eller sluttsedler fra sine respektive meglerhus, hvor vi utfører arbeidet med klassifisering, beregning/avregning, vurdering og kontering. Vi sender tilbake ferdigutarbeidet bokføringsjournal til kundene og/eller deres regnskapssystem. Alle journaler er ferdig konterte og videre tidkrevende arbeid av kunden er ikke nødvendig.

Stockaccounter-prosesseringseffektivitet.png
Fordeler

Fordeler

Regnskapet blir fortløpende bokført og ajourført av profesjonell kompetanse og teknologi

Kostnadseffektivt

Frigjør ressurser og kapasitet

Støtter sluttsedler og transaksjonslister fra alle meglerhus

Nøyaktigheten og sporbarheten forbedres vesentlig

Økt kvalitet og rapportmuligheter

Ingen nye brukerflater

Tilpasset eksisterende regnskapsløsninger

Ingen volumbegrensning i antall transaksjoner

Oppstart

Oppstart

SA_symbol_positive.png

01

Etablering av rutine for arbeidsflyt av deres transaksjoner med kontoutskrift og/eller sluttsedler, samt bokføringsrutine i deres regnskapssystem.

02

Avklaring av deres behov og ønsker for å tilpasse dimensjonering og detaljering ved bokføring.

03

Vi får tilsendt deres transaksjonsbaserte åpningsbalanse for alle posisjoner i porteføljen.

Drift
SA_symbol_negative.png

Drift

01

Dere sender sluttsedler og/eller kontoutskrifter for alle transaksjoner fortløpende eller etter ønskelig frekvens.

02

Vi gjennomgår transaksjonene og foretar klassifisering av transaksjonstype, instrument, valuta og markedsplass.

03

Vi beregner og avregner transaksjonene med realisert gevinst/tap for alle instrumenter med tilhørende valuta-agio/-disagio og konterer/klassifiserer iht. omforent bokføringsrutine.

04

Vi generer en bokføringsjournal som sendes ditt regnskapssystem fortløpende eller etter ønsket frekvens.

05

Årlig bokføringsjournal for urealisert gevinst/tap med tilhørende valuta-agio/-disagio for gjeldende portefølje av alle noterte instrumenter.
(Kan produseres hyppigere etter nærmere avtale)

effektivitet.jpg
SA_symbol_negative.png

Om oss

Teamet i StockAccounter AS har en allsidig bakgrunn, kompetanse og erfaring som omfatter aksjeinvesteringer, ledelse, økonomi, regnskap, revisjon, datateknikk, programmering og AI-utvikling.
 

Flere av oss har i mange år søkt og lett etter tjenester eller programvare som kunne hjelpe oss med effektivisering av kostnadskrevende arbeide med regnskapsmessig ajourhold av egne aksjeporteføljer. Vi har ikke funnet

tilfredsstillende løsninger andre steder foreløpig.
 

Initiativtakerne startet allerede i 2015 med arbeidet å utvikle hjelpemidler til

eget bruk. Disse hjelpemidlene ble utviklet fortløpende og i 2019 ble det

invitert tekniske ressurser med på laget for å programmere de forskjellige

løsningene inn i en helhetlig programvare.
 

StockAccounter AS ble stiftet 2020, og siden har vi utviklet og kjørt løsningen med tester på forskjellige nivåer også sammen med pilotkunder.

SA_symbol_positive.png
Om Oss

FAQ

Ønsker du å vite mer? Klikk her
for 'Ofte stilte spørsmål'

Kontaktpersoner
Har flere års erfaring fra ledende stillinger innen adm., finans, rådgivning og prosjektledelse.
Har master i regnskap og revisjon og lang erfaring fra ulike stillinger innen revisjon, rådgivning, ledelse og regnskap/økonomi på konsernnivå.
Sivilingeniør fra NTH med spes.innen BI/datavarehus med lang variert arbeidserfaring innen ERP og datavarehus.
Har master i datateknikk fra NTNU med spes. innen AI med arbeidserfaring og som gründer bak flere SaaS-applikasjoner.
Har master i datateknikk fra NTNU med spes.innen AI med arbeidserfaring og som gründer bak flere SaaS-applikasjoner.
Har master i regnskap og revisjon og lang erfaring fra ulike stillinger innen revisjon, rådgivning, ledelse og regnskap/økonomi på konsernnivå.

Kontaktpersoner

Kontakt
bottom of page